• 09 252 11 09
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Ma.-do. 7.45 u.-18.00 u.|Vr. 7.45 u.-17.00 u.

Onze visie en aanpak

Met de traditie als stevig fundament verzekeren wij met een open blik onze plaats in het hedendaagse onderwijslandschap. We willen garant staan voor een degelijke opvoeding én onderwijs. Samen een zorgzame 'school maken' – een plek waar leerlingen een naam hebben en zich thuis voelen – is onze doelstelling.
Wat ons typeert:

fa fa-arrow-circle-right

Vanaf 02-09-2019 werkt de lagere school met het nieuwe leerplan ZILL. Zin in leren! Zin in leven!: dat is waartoe het leren in onze katholieke lagere school bij de leerlingen moet leiden. Rekening houdend met de grote verscheidenheid aan talenten en mogelijkheden bij leerlingen is dat best een ambitieuze doelstelling. Toch geloven wij dat onze lagere school, door de realisatie van dit leerplanconcept, deze onderwijsuitkomst bij haar leerlingen zal kunnen realiseren.

fa fa-arrow-circle-right

Een duidelijk herkenbare katholieke identiteit, die tot uiting komt in gezamenlijke momenten als eucharistie/woorddiensten doorheen het jaar, Adventsopeningen, Damiaanactie, vastenactie Broederlijk Delen, missiecross, …

fa fa-arrow-circle-right

Regelmatige en zorgvuldige communicatie: maandelijkse rapportering over het functioneren van de kinderen, met aandacht voor hun kennen en kunnen, inzet, gedrag en welbevinden.

fa fa-arrow-circle-right

Zorgvuldige opvolging van de leerlingen door de leerkrachten en de zorgcoördinator, met specifieke aandacht voor Frans(anders)talige leerlingen. De brede basiszorg kent uitbreiding voor kinderen met specifieke noden via redelijke aanpassingen. Coördinatie van dit alles o.l.v. de zorgcoördinator. Evoluties van de leerlingen worden bijgehouden in een leerlingvolgsysteem, dat naast regelmatige evaluatie door de klasleerkracht, geflankeerd wordt door gestandaardiseerde, geijkte leerlingvolgtesten die afgenomen worden op twee vaste tijdstippen per schooljaar. Op het einde van het zesde leerjaar wordt via IDP of paralleltoets de onderwijskwaliteit van het schooltraject nagegaan.

fa fa-arrow-circle-right

Een gevarieerd aanbod van sport en spel tijdens de middagpauze: voetbal, (tafel)tennis, basket, ulama, biljart, gezelschapsspellen en niet te vergeten: eenmaal per maand (eerste vrijdag) 'alles-op-wieltjes' waarbij steps, skates en skateboards op de speelplaats verschijnen. Tevens is er tweemaandelijks (tweede en vierde vrijdag) "Music Maestro": muziek en dans op de speelplaats. Op de derde vrijdag is er 'rope-skipping'. Al deze vrijdagactiviteiten worden via pictogrammen aangekondigd in de ad-valvas. Op maandag en donderdag kunnen de kinderen speelgoed ontlenen uit de ‘speelkamer’ (kinderen regelen zelf deze uitleendienst). Op regelmatige basis gaan de ‘tuinkabouters’ op pad … ofwel om een rondje zwerfafval te verzamelen, ofwel om de schooltuin te verzorgen...

fa fa-arrow-circle-right
Een bewuste keuze voor drie lestijden bewegingsopvoeding in het wekelijkse lessenrooster bevestigt het sportieve karakter van onze school. Het eerste leerjaar krijgt twee lesuren zwemmen en één lesuur turnen per week, de overige klassen twee lesuren turnen en één lesuur zwemmen.
bewegingsopvoeding.jpg
fa fa-arrow-circle-right
Traject voor leren leren. We geven extra aandacht aan leren leren door gebruik van Leerladders in elk leerjaar. Via acht Leerladders per schooljaar bouwen we aan een verticale leerlijn en bezorgen we onze kinderen een stevige rugzak aan tips, tricks en tools rond leren, studeren, organiseren en plannen. Kaatje Knap en Peter Plan begeleiden de kinderen op hun ‘leerzame tocht’.
fa fa-arrow-circle-right

Mediakundige ontwikkeling met aandacht voor mediawijsheid, mediageletterdheid en mediavaardigheid via hedendaagse werkvormen en passende multimedia. Een gloednieuw leerplein met portable devices en lokalen voorzien van wifi voor klassikaal of individueel gebruik (fase 2 - Blok K nog in opbouw).

fa fa-arrow-circle-right

Speciale inzet op techniek, door de sessies in de Lego Innovation Studio. Hier leren de kinderen op speelse en interactieve wijze programmeren, in overleg met leeftijdsgenoten … De E uit STEM krijgt hierdoor reeds van in de basisschool een extra dimensie.

fa fa-arrow-circle-right

Met facultatieve Franse lessen geven we onze leerlingen van het vierde de kans om op een eigentijdse manier de tweede landstaal aan te leren.

fa fa-arrow-circle-right

Een wekelijks halfuur leesbevordering in kleine groepjes voor de leerlingen van het tweede tot vijfde leerjaar, onder de vorm van peer-tutoring.

Mens sana in corpore sano

Mens sana in corpore sano